Fundusze Europejskie
NCBiR
Fundusze Europejskie


HANDCRAFT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 2020, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa pt. "Innowacyjna technologia masowej produkcji mebli kastomizowanych HandCraft Polska Sp. z o.o. ".

 

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie w trakcie prac B+R technologii masowej produkcji mebli kastomizowanych przez HandCraft Polska Sp. z o.o., która zostanie następnie wdrożona we własnej działalności gospodarczej znacząco poprawiając poziom innowacyjności przedsiębiorstwa oraz wskaźniki finansowe firmy

 

Efekty projektu
  • Opracowanie założeń konstrukcyjnych i technologicznych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej technologii, której osiągi będą testowane i które posłuży do stworzenia prototypu.
  • Opracowanie ostatecznej wersji prototypowej technologii wraz z dokumentacją technologiczną,

 

Termin realizacji

01.11.2017 – 29.12.2020

 

Wartość projektu

11 740 632,90 zł

 

Kwota dofinansowania

7 240 630,92 zł